Kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023

Thứ năm - 23/02/2023 10:46
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH I
     
            Số: 58 /KH-MNBMI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc


Bình minh, ngày 10  tháng 5 năm 2022

 KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2022 – 2023

         Căn cứ các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Điều lệ trường mầm non
ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020.

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế tuyển sinh ;
Quyết định số 3952/QĐ - UBND ngày 16/8/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành khung. Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Công văn số 950/UBND-KGVX ngày 31/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 THPT năm học 2022-2023;
Căn cứ Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế tuyển sinh ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/05/2019 của Bộ GD&ĐT.

Căn cứ Công văn số 942/SGD&ĐT-QLT ngày 12/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023;
Căn cứ Kế hoạch số 481/KH-GD&ĐT ngày 9/5/2022 của phòng GD&ĐT Thanh Oai về kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022 -2023;
Trường mầm non Bình Minh I xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 -2023 trên địa bàn xã Bình Minh cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1) Mục đích
- Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, đúng quy định, đảm bảo công khai công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh học sinh. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp học mầm non, tiếp tục tạo các điều kiện tốt nhất cho việc duy trì chất lượng Phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi.
2) Yêu cầu
- Thực hiện tuyển sinh đúng địa bàn được phân công hợp lý, đảm bảo đủ phòng học cho học sinh theo đúng quy định.
- Thực hiện tuyên truyền phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh, thực hiện nghiêm túc các quy định trong tuyển sinh. Trường không thu bất kỳ một khoản tiền nào trong thực hiện tuyển sinh.
- Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.


B. NỘI DUNG
I. Chỉ tiêu tuyển sinh
Số học sinh vào nhà trẻ (24 - 36 tháng): 100 cháu               
Số học sinh vào mẫu giáo 3 tuổi: 37 cháu
Số học sinh vào mẫu giáo 4 tuổi: 16 cháu
Số học sinh vào mẫu giáo 5 tuổi: 0 cháu
Tổng số chỉ tiêu tuyển mới: 153 cháu
II. Điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ
 
Độ tuổi Số trẻ điều tra Số hiện đang học MN Số thuộc diện TS Dự kiến biên chế  năm 2022 - 2023
Dự kiến số trẻ sau TS Số lớp Số GV Bình quân m2/trẻ
5 tuổi 155 155 0 0 5 10 1.5
4 tuổi 159 143 16 16 5 10 1,62
3 tuổi 123 86 37 37 4 10 1,64
Nhà trẻ 282 0 100 100 4 13 2.1
III. Tuyển sinh vào các nhóm lớp năm học 2022 - 2023
1) Phương thức và đối tượng
a. Nhà trường thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh trẻ Mầm non từng độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ trong độ tuổi trên địa bàn 6 thôn: Chằm , Thượng, Chợ, Sinh Qủa, Sinh Liên, Minh Kha.
b. Nhà trường phối hợp với UBND xã, trong công tác tổ chức tuyển sinh và tuyên truyền sâu rộng trong các thôn về chỉ tiêu tuyển sinh ở từng độ tuổi và thời gian tuyển sinh, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh, để các bậc cha mẹ hiểu rõ, đưa trẻ đến trường theo đúng độ tuổi được nhập học. Trường hợp số trẻ đăng ký tại trường vượt quá khả năng tiếp nhận, nhà trường ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao. Để đảm bảo quyền lợi cho trẻ và tránh tình trạng lộn xộn trong công tác tuyển sinh.
c.  Số trẻ trên 1 lớp thực hiện theo quy định tại điều 13 điều lệ trường Mầm non. Trường hợp do số trẻ trên địa bàn đăng ký học vượt quá quy định tại điều 13, số trẻ trong mỗi nhóm lớp có thể tăng thêm nhưng phải đảm bảo được tỷ lệ số giáo viên/trẻ/lớp theo quy định tại điều này và diện tích sử dụng tối thiểu đạt 1,5m2/1 cháu.
d. Tuyệt đối không tổ chức dạy chương trình lớp 1 cho trẻ trước khi vào lớp 1
2) Độ tuổi dự tuyển
Nhà trẻ: 24 - 36 tháng
Mẫu giáo: 3 - 4 tuổi, 4 - 5 tuổi,
Các cháu hiện đang sinh sống cùng gia đình trên địa bàn thôn Chằm, Thượng, Chợ, Sinh Qủa, Sinh Liên, Minh Kha.
3) Hồ sơ dự tuyển
  - Đơn xin học (Theo mẫu)
  - Bản sao giấy khai sinh (kèm theo bản chính để đối chiếu).
  - Bản Photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng,kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an xã (kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an xã, thị trấn.( Đối với học sinh có hộ khẩu thường trú ngoài huyện)
4) Thời gian tuyển sinh
- Đợt 1: ( Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến) Từ ngày 4/7/2022 đến ngày 6/7/2022 tuyển học sinh đúng tuyến (được phân chia theo địa bàn tuyển sinh).
- Đợt 2: (Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp)Từ ngày 13/7/2022 đến ngày 18/7/2022, tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu.
Sau  tuyển sinh đợt 1, nếu chưa đủ chỉ  tiêu, nhà trường báo cáo và lập tờ trình  về Phòng GD& ĐT duyệt trực tiếp với lãnh đạo câp học mầm non trong ngày  /7/2022. Khi được Phòng GD&ĐT cho phép, nhà trường mới tiếp nhận học sinh cho đủ chỉ tiêu được giao, trong đó ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi và trẻ các gia đình chính sách, hộ nghèo, khuyết tật( Từ ngày  /7/202 đến ngày  /8/2022)
5) Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh (đính kèm Phụ lục PL1a- tktsMN)
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I- Phân công trách nhiệm
- Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh: Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, triển khai  kế hoạch đến hội đồng tuyển sinh và báo cáo lãnh đạo xã về kế hoạch tuyển sinh. Chỉ đạo giám sát công tác tuyển sinh đúng kế hoạch. Lập danh sách hội đồng tuyển sinh nộp về phòng GD&ĐT đúng lịch.
- Phó chủ tịch Hội đồng: Giúp cho chủ tịch hội đồng làm thông báo tuyên truyền kế hoạch tuyển sinh, làm các biểu mẫu trong hồ sơ tuyển sinh của trẻ và của nhà trường. Làm báo cáo kết quả tuyển sinh nộp về phòng theo đúng lịch .
- Thư ký hội đồng: Theo dõi cập nhật số liệu tuyển sinh từng ngày, từng độ tuổi, từng khu, lớp, báo cáo kết quả tuyển sinh cho chủ tịch Hội đồng tuyển sinh theo lịch.
- Các ủy viên: Thường trực hàng ngày phát đơn dự tuyển, hướng dẫn phụ huynh viết đơn, tiếp nhận đối chiếu hồ sơ tuyển sinh lập danh sách.
- Phục vụ: Hướng dẫn phụ huynh đến nộp hồ sơ tuyển sinh. Làm các việc theo sự điều hành của chủ tịch và phó chủ tịch hội đồng.
II. Chế độ báo cáo
Nộp về phòng Giáo dục (cho đ/c Nguyễn Thị Tuyến tổ MN) về công tác tuyển sinh theo lịch sau:
- Ngày  /5/2022:  Nộp báo cáo số liệu tuyển sinh đầu cấp,nộp danh sách hội đồng tuyển sinh qua mạng (Tổ Mầm non).

- Ngày   /5/2022: Nộp dự thảo kế hoạch tuyển sinh về Phòng GD&ĐT (Tổ Mầm non)
- Ngày  /5/2022: Nộp dự thảo kế hoạch tuyển sinh của đơn vị mình cho (đ/c Tuyến )
Ngày   /6/2022 Ban hành kế hoạch tuyển sinh.
Ngày   /6/2022 Nhận quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh năm học 2022 – 2023
- Từ ngày ngày 13/7/2022 đến 18 /7/2022 tuyển sinh theo kế hoạch của BCĐTS huyện.
Ngày   /7/2022 nhận chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung thêm nếu có
- Ngày   /7 /2022: Nộp báo cáo nhanh về công tác TS về (Tổ Mầm non phòng GD&ĐT).
- Ngày  /  /2022:  Nộp báo các chính thức về công tác tuyển sinh về Tổ Mầm non Phòng GD&ĐT (kèm theo hồ sơ tuyển sinh)
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh 2022 -2023. Trường mầm non Bình Minh I yêu cầu ông (bà) thành viên trong hội đồng tuyển sinh, các thành viên trong nhà trường thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn trên./.

 
   Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);
- UBND các xã (phường), thị trấn
   và các phòng ban liên quan  (để phối hợp)
- Các Đ/c thành viên hội đồng TS (để thực hiện);
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Lý

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH I
     
            Số: 58 /KH-MNBMI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc


Bình minh, ngày 10  tháng 5 năm 2022

 KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2022 – 2023

         Căn cứ các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Điều lệ trường mầm non
ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020.

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế tuyển sinh ;
Quyết định số 3952/QĐ - UBND ngày 16/8/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành khung. Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Công văn số 950/UBND-KGVX ngày 31/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 THPT năm học 2022-2023;
Căn cứ Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế tuyển sinh ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/05/2019 của Bộ GD&ĐT.

Căn cứ Công văn số 942/SGD&ĐT-QLT ngày 12/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023;
Căn cứ Kế hoạch số 481/KH-GD&ĐT ngày 9/5/2022 của phòng GD&ĐT Thanh Oai về kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022 -2023;
Trường mầm non Bình Minh I xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 -2023 trên địa bàn xã Bình Minh cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1) Mục đích
- Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, đúng quy định, đảm bảo công khai công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh học sinh. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp học mầm non, tiếp tục tạo các điều kiện tốt nhất cho việc duy trì chất lượng Phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi.
2) Yêu cầu
- Thực hiện tuyển sinh đúng địa bàn được phân công hợp lý, đảm bảo đủ phòng học cho học sinh theo đúng quy định.
- Thực hiện tuyên truyền phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh, thực hiện nghiêm túc các quy định trong tuyển sinh. Trường không thu bất kỳ một khoản tiền nào trong thực hiện tuyển sinh.
- Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.


B. NỘI DUNG
I. Chỉ tiêu tuyển sinh
Số học sinh vào nhà trẻ (24 - 36 tháng): 100 cháu               
Số học sinh vào mẫu giáo 3 tuổi: 37 cháu
Số học sinh vào mẫu giáo 4 tuổi: 16 cháu
Số học sinh vào mẫu giáo 5 tuổi: 0 cháu
Tổng số chỉ tiêu tuyển mới: 153 cháu
II. Điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ
 
Độ tuổi Số trẻ điều tra Số hiện đang học MN Số thuộc diện TS Dự kiến biên chế  năm 2022 - 2023
Dự kiến số trẻ sau TS Số lớp Số GV Bình quân m2/trẻ
5 tuổi 155 155 0 0 5 10 1.5
4 tuổi 159 143 16 16 5 10 1,62
3 tuổi 123 86 37 37 4 10 1,64
Nhà trẻ 282 0 100 100 4 13 2.1
III. Tuyển sinh vào các nhóm lớp năm học 2022 - 2023
1) Phương thức và đối tượng
a. Nhà trường thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh trẻ Mầm non từng độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ trong độ tuổi trên địa bàn 6 thôn: Chằm , Thượng, Chợ, Sinh Qủa, Sinh Liên, Minh Kha.
b. Nhà trường phối hợp với UBND xã, trong công tác tổ chức tuyển sinh và tuyên truyền sâu rộng trong các thôn về chỉ tiêu tuyển sinh ở từng độ tuổi và thời gian tuyển sinh, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh, để các bậc cha mẹ hiểu rõ, đưa trẻ đến trường theo đúng độ tuổi được nhập học. Trường hợp số trẻ đăng ký tại trường vượt quá khả năng tiếp nhận, nhà trường ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao. Để đảm bảo quyền lợi cho trẻ và tránh tình trạng lộn xộn trong công tác tuyển sinh.
c.  Số trẻ trên 1 lớp thực hiện theo quy định tại điều 13 điều lệ trường Mầm non. Trường hợp do số trẻ trên địa bàn đăng ký học vượt quá quy định tại điều 13, số trẻ trong mỗi nhóm lớp có thể tăng thêm nhưng phải đảm bảo được tỷ lệ số giáo viên/trẻ/lớp theo quy định tại điều này và diện tích sử dụng tối thiểu đạt 1,5m2/1 cháu.
d. Tuyệt đối không tổ chức dạy chương trình lớp 1 cho trẻ trước khi vào lớp 1
2) Độ tuổi dự tuyển
Nhà trẻ: 24 - 36 tháng
Mẫu giáo: 3 - 4 tuổi, 4 - 5 tuổi,
Các cháu hiện đang sinh sống cùng gia đình trên địa bàn thôn Chằm, Thượng, Chợ, Sinh Qủa, Sinh Liên, Minh Kha.
3) Hồ sơ dự tuyển
  - Đơn xin học (Theo mẫu)
  - Bản sao giấy khai sinh (kèm theo bản chính để đối chiếu).
  - Bản Photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng,kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an xã (kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an xã, thị trấn.( Đối với học sinh có hộ khẩu thường trú ngoài huyện)
4) Thời gian tuyển sinh
- Đợt 1: ( Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến) Từ ngày 4/7/2022 đến ngày 6/7/2022 tuyển học sinh đúng tuyến (được phân chia theo địa bàn tuyển sinh).
- Đợt 2: (Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp)Từ ngày 13/7/2022 đến ngày 18/7/2022, tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu.
Sau  tuyển sinh đợt 1, nếu chưa đủ chỉ  tiêu, nhà trường báo cáo và lập tờ trình  về Phòng GD& ĐT duyệt trực tiếp với lãnh đạo câp học mầm non trong ngày  /7/2022. Khi được Phòng GD&ĐT cho phép, nhà trường mới tiếp nhận học sinh cho đủ chỉ tiêu được giao, trong đó ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi và trẻ các gia đình chính sách, hộ nghèo, khuyết tật( Từ ngày  /7/202 đến ngày  /8/2022)
5) Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh (đính kèm Phụ lục PL1a- tktsMN)
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I- Phân công trách nhiệm
- Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh: Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, triển khai  kế hoạch đến hội đồng tuyển sinh và báo cáo lãnh đạo xã về kế hoạch tuyển sinh. Chỉ đạo giám sát công tác tuyển sinh đúng kế hoạch. Lập danh sách hội đồng tuyển sinh nộp về phòng GD&ĐT đúng lịch.
- Phó chủ tịch Hội đồng: Giúp cho chủ tịch hội đồng làm thông báo tuyên truyền kế hoạch tuyển sinh, làm các biểu mẫu trong hồ sơ tuyển sinh của trẻ và của nhà trường. Làm báo cáo kết quả tuyển sinh nộp về phòng theo đúng lịch .
- Thư ký hội đồng: Theo dõi cập nhật số liệu tuyển sinh từng ngày, từng độ tuổi, từng khu, lớp, báo cáo kết quả tuyển sinh cho chủ tịch Hội đồng tuyển sinh theo lịch.
- Các ủy viên: Thường trực hàng ngày phát đơn dự tuyển, hướng dẫn phụ huynh viết đơn, tiếp nhận đối chiếu hồ sơ tuyển sinh lập danh sách.
- Phục vụ: Hướng dẫn phụ huynh đến nộp hồ sơ tuyển sinh. Làm các việc theo sự điều hành của chủ tịch và phó chủ tịch hội đồng.
II. Chế độ báo cáo
Nộp về phòng Giáo dục (cho đ/c Nguyễn Thị Tuyến tổ MN) về công tác tuyển sinh theo lịch sau:
- Ngày  /5/2022:  Nộp báo cáo số liệu tuyển sinh đầu cấp,nộp danh sách hội đồng tuyển sinh qua mạng (Tổ Mầm non).

- Ngày   /5/2022: Nộp dự thảo kế hoạch tuyển sinh về Phòng GD&ĐT (Tổ Mầm non)
- Ngày  /5/2022: Nộp dự thảo kế hoạch tuyển sinh của đơn vị mình cho (đ/c Tuyến )
Ngày   /6/2022 Ban hành kế hoạch tuyển sinh.
Ngày   /6/2022 Nhận quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh năm học 2022 – 2023
- Từ ngày ngày 13/7/2022 đến 18 /7/2022 tuyển sinh theo kế hoạch của BCĐTS huyện.
Ngày   /7/2022 nhận chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung thêm nếu có
- Ngày   /7 /2022: Nộp báo cáo nhanh về công tác TS về (Tổ Mầm non phòng GD&ĐT).
- Ngày  /  /2022:  Nộp báo các chính thức về công tác tuyển sinh về Tổ Mầm non Phòng GD&ĐT (kèm theo hồ sơ tuyển sinh)
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh 2022 -2023. Trường mầm non Bình Minh I yêu cầu ông (bà) thành viên trong hội đồng tuyển sinh, các thành viên trong nhà trường thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn trên./.

 
   Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);
- UBND các xã (phường), thị trấn
   và các phòng ban liên quan  (để phối hợp)
- Các Đ/c thành viên hội đồng TS (để thực hiện);
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Lý

PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây